Post Icon

Dofinansowanie Edu Kids


„Edu-Kids – Twoje Przedszkole w Bogdanowie”

Numer projektu:

RPWP.08.01.01-30-0002/19

Data rozpoczęcia:

01.06.2020

Data zakończenia:

31.08.2021

Realizowany w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania

Oś priorytetowa 8. – Edukacja, Działanie 8.1. – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.1. – Edukacja przedszkolna

Realizowany przez

Centrum Edukacji i Zabawy „Tęczowy Raj” Natalia Tysowska,

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w wieku 3-4 lata, zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Wielkopolskie, oraz poszerzenie kompetencji 2 nauczycieli poprzez ich udział w kursach z zakresu pedagogiki specjalnej.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego i prowadzenie zajęć edukacyjnych w okresie od 01-09-2020 do 31-08-2021

 

Informacje o projekcie

Grupę docelową stanowi 25 dzieci w wieku 3-4 lata, zamieszkujących Gminę Oborniki Wielkopolskie oraz 2 nauczycieli.

W okresie realizacji projektu prowadzone będą zajęcia podstawy programowej oraz zajęcia dodatkowe – język angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne. Nauczyciele wezmą udział w kursach z zakresu pedagogiki specjalnej.

W ramach projektu utworzony został plac zabaw oraz wyposażona została sala, tak by zapewnić dzieciom bezpieczne warunki do nauki i zabawy. Sala wyposażona została w sprzęty, zabawki, materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne  umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z najnowszymi standardami.

Zatrudniona kadra posiada wykształcenie i doświadczenie zapewniające prowadzenie zajęć edukacyjnych na najwyższym poziomie, z ukierunkowaniem na indywidualne potrzeby rozwojowe oraz uzdolnienia każdego z dzieci.

Przedszkole czynne będzie od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 6:00 do 17:00. Opłata stała za pobyt dziecka to 235 zł miesięcznie.

Wartość projektu

474.255,75 PLN

Wartość dofinansowania

403.117,38PLN

Rekrutacja

trwa w okresie 07-08.2020.

Grupę docelową stanowią osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

*Dzieci w wieku 3-4 lata(wyjątkowo 2,5lat), mieszkające się na terenie Gminy Oborniki Wielkopolskie,

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.teczowyraj-bogdanowo.pl  w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu pod adresem Bogdanowo 11

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 3. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 4. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 5. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub kontakcie telefonicznym, zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe biura projektu:
Bogdanowo 11, 64-600 Oborniki
tel. 691-305-085

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies (tu link do dokumentu). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne
 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego  https://teczowyraj-bogdanowo.pl/.
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
II. Administrator danych Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis https://teczowyraj-bogdanowo.pl/. (dalej: Administrator). III. Cel zbierania danych osobowych
 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  • umożliwienia logowania do Serwisu,
  • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
  • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • prowadzenia systemu komentarzy,
  • świadczenia usług społecznościowych,
  • promocji oferty Administratora,
  • marketingu, remarketingu, afiliacji,
  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  • działań analitycznych i statystycznych,
  • windykacji należności,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP. V. Okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej). VI. Udostępnianie danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
VII. Prawa Użytkowników
 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 3. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
VIII. Pliki cookies
 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
X. Postanowienia końcowe
 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
Save settings
Cookies settings