Post Icon

Oferta

ZAJĘCIA DLA DZIECI

W dzisiejszych czasach celem edukacji przedszkolnej nie jest jedynie zapewnienie dzieciom opieki na czas pobytu Rodziców w pracy, ale również właściwe przygotowanie ich do dalszej nauki w szkole. Dlatego tak ważne jest zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej podczas zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb każdego dziecka oraz rozwoju psychomotorycznego właściwego do wieku dziecka. Dzięki takiej edukacji dzieci w kolejnym etapie swojego życia trafiają do szkoły odpowiednio przygotowane, nie maja trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, łatwo przystosowują się do warunków szkolnych i staja się bardziej samodzielne. Edukacja przedszkolna ma ogromny wpływ na kształtowanie osobowości i charakteru dziecka oraz na jego późniejsze osiągnięcia szkolne, zawodowe i osobiste.

Koncepcja pracy naszego klubu polega na organizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego w oparciu o naturalna aktywność dzieci. Maluszki poznają otaczającą rzeczywistość poprzez działanie, doświadczenie i zabawę. Takiej koncepcji pracy sprzyjają wybrane przez nas programy, metody i formy pracy z dziećmi, rodzicami i środowiskiem. Oferta programowa Klubu Maluchów uwzględnią pełny rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, twórczy, społeczny, fizyczny. Nasz program edukacyjny składa się z właściwie dobranych elementów nowatorskich programów dydaktycznych, a jego atrakcyjność polega na założeniu wszechstronnego przygotowania dzieci do dalszej edukacji.

Oferujemy:

– KolorPiano – Metoda kolorowych dźwięków !!!!

 • codzienne zajęcia j. angielskiego,
 • zajęcia muzyczno – taneczne,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • rytmikę,
 • naukę gier zespołowych,
 • zajęcia relaksacyjne (bajkoterapie i muzykoterapie)
 • gry i zabawy edukacyjne
 • Radosna kinezjologia
 • Akademia Reksia
 • Nauka pływania
 • Robotyka

Przy wykorzystaniu metod terapeutycznych, takich jak:

 • metoda Pedagogiki Zabawy
 • metoda Glenna Domana
 • metoda Dennisona
 • metoda Dobrego Startu
 • metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

KolorPiano – Metoda kolorowych dźwięków: System Kolorowych Dźwięków na instrumenty klawiszowe to przełomowa, innowacyjna, autorska i sprawdzona metoda nauki muzyki dla dzieci w wieku przedszkolnym bazująca na podstawie kolorowych i różnorodnych figur geometrycznych. Standardowa klawiatura pianina została opatrzona systemem znaków w 7 kolorach. System został opracowany przez nauczyciela gry na pianinie jako pomocnicza metoda nauki gry na pianinie dla najmłodszych dzieci, dla których nauka nut jest jeszcze za trudna i zbyt nużąca. Proponowana metoda rozwija koordynację wzrokowo – ruchową oraz wzmacnia umiejętności rozróżniania i dopasowywania tych samych figur geometrycznych. wspomaga nauczyciela w nauce kolorów. Poprzez rozpoznawanie kolorów i symboli dzieci rozpoczynają swoją przygodę z nauką muzyki. Kolory i kształty zachęcają dzieci, a motywacja dodatkowo jest wzmocniona poprzez osiągane realnie szybkich efektów nauki – już po pierwszej lekcji dziecko potrafi zagrać samodzielnie prosty utwór.

ZUMBA FOR KIDS – to nie tylko ćwiczenia i taniec, to również wspólna zabawa, dzięki której dzieci uczą się koordynacji i równowagi oraz pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Zajęcia z zumby rozwijają ich kreatywność, dyscyplinę oraz pamięć. Dzięki Zumbie, w krótkim czasie dzieci mogą nie tylko zdrowo spędzić czas, ale także mogą nauczyć się nowych układów tanecznych, tańców różnych kultur i ich historii, jak również budować świadomość zdrowego stylu życia i fitness.

Pedagogika zabawy – celem tej metody jest m.in. wyzwolenie aktywności dziecka, wzmacnianie w nim poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, wzmocnienie relacji w grupie a także rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach, zabawach bogatych w różnorodne formy wyrazu czyli ruch, taniec, gesty, malowanie czy lepienie.

Metoda Glenna Domana – G. Doman uważa, ze nauczanie powinno rozpocząć się od jak najmłodszych lat, a nawet miesięcy, bowiem im młodszy mozg, tym większe jego możliwości. Im szybciej zostanie rozpoczęty proces przyzwyczajania dziecka tym lepiej, gdyż wtedy nauka będzie dla niego zabawa, czymś naturalnym, automatycznym i bez wysiłkowym.

MetodaPaula Dennisona – Kinezjologia edukacyjna/gimnastyka mózgu – to metoda wspierającą naturalny rozwój człowieka bez względu na wiek, za pomocą ćwiczeń ruchowych opracowanych w taki sposób, aby zintegrować działanie ciała i umysłu. Paul Dennison odkrył, ze pewne ruchy i ich kombinacje maja zbawienny wpływ na dzieci, pomagają w uczeniu się i stymulują ich prawidłowy rozwój. Metoda ta, to także program aktywizacji okładu nerwowego i uwalniania od stresu. Ćwiczenia miedzy innymi wspomagają rozwój malej i dużej motoryki, koordynacje i orientacje w schemacie własnego ciała, rozluźniają napięcie mięśni

Metoda Dobrego Startu (Marta Bogdanowicz) – metoda ta wspomaga rozwój koncentracji, słuchania oraz przyswajania wiedzy. Dzięki grom i zabawom z piosenka, przy muzyce(zabaw głownie w charakterze zespołowym), dzieci maja szanse kształtować swoja wyobraźnię, zdolności twórcze czy tez elementy improwizacji. Metoda rozwija motorykę dziecka i poznawanie wielozmysłowe, pomaga również w integracji grupy.

Metoda Ruchu Rozwijającego (Weronika Sherborne) – metoda W. Sherborne to swoisty niewerbalny trening interpersonalny. Metoda nawiązuje do porozumiewania się dzieci/ludzi miedzy sobą za pomocą języka ciała Zajęcia metoda Weroniki Sherborne pogłębiają relacje międzyludzkie oraz pomagają docenić bliskość drugiego człowieka

Według W. Sherborne dzieci maja dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele, czyli chcą umieć “słuchać” własnego ciała i chcą umieć nad nim panować, a także odczuwają potrzebę nawiązania kontaktu z innymi.

Zajęcia języka angielskiego polegają na osłuchiwaniu się dziecka z językiem obcym poprzez zabawy, gry i piosenki, dzięki czemu są dla niego radosnym doświadczeniem. Formula ta dostosowana jest do potrzeb wieku i odpowiada krótkiej umiejętności skupienia uwagi. Częsta zmiana aktywności sprawia, ze dzieci się nie nudzą i bardziej angażują w podjęte działania, w sposób naturalny i podświadomy absorbując język

Dlaczego warto rozpocząć naukę wcześniej?

Male dzieci w sposób szczególny są wyczulone na dźwięki. Znaczenia slow uczą się stopniowo od rodziców i osób z którymi maja kontakt. Dzieci posiadają naturalny dar przyswajania języków, ponieważ oprócz znakomitej pamięci maja niezwykle wyczulony słuch i chętnie naśladują brzmienia. Dziecko może nauczyć się każdego innego języka, tak jak języka ojczystego w sposób naturalny. Jednak opanowanie kolejnego języka w stopniu zbliżonym do ojczystego pod względem wymowy i swobody w posługiwaniu się nim jest możliwe tylko pod warunkiem rozpoczęcia nauki w wieku wczesno przedszkolnym, gdyż jest to okres najlepszy do rozwijania zdolności językowych dziecka.

Zajęcia muzyczno – taneczne pozwalają rozwinąć zmysł słuchu oraz uczą Twoje pociechy rytmu. Przy okazji dziecko zapoznaje się z rożnymi instrumentami, uczy się ich używać oraz poznaje wydawane przez nie dźwięki U najmłodszych maluszków rozwija kontakt społeczny i świadomość ruchu. Daje podstawy rozwoju języka ciała. Maluszki nabierają wiedzy o sobie i stosują ja w praktyce. Ćwiczenia rozwijają świadomość własnego ciała oraz pozwalają na coraz lepsza kontrole nad ruchami, co ułatwia im komunikacje z otoczeniem.

Zajęcia plastyczne pozwalają twojemu dziecku na wyrażanie siebie poprzez sztukę, na poznawanie świata barw i faktur. Dzieci uczą się korzystać z rożnych technik malowania (farby, kredki, kreda, węgiel) oraz poznają postrzeganie przestrzeni i trójwymiarowości poprzez wyklejanki i modelowanie z plasteliny i masy solnej.

Zajęcia ruchowe polegające na prostych ćwiczeniach koordynacyjnych, tańcach i podskokach, pomagają dziecku rozwijać zmysły, zsynchronizować je, usprawnić i przyspieszyć ich rozwój

Zajęcia z logopeda zawierają ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosek i wymowy, przez co doskonalą sprawność ruchowa narządów mowy dziecka i eliminują problemy z wymowa. Ćwiczenia te są również dobrym przygotowaniem malucha do nauki czytania.

Gry zespołowe spełniają znaczącą role w procesie wszechstronnego wychowania dzieci. Gry pomagają w kształtowaniu takich cech jak uwaga, pamięć, myślenie, orientacja, spostrzegawczość, refleks, które sprzyjają osiąganiu wyników w dalszej nauce. Gry zespołowe wpływają korzystnie na rozwój dziecięcej wyobraźni pogłębiając przy tym wiadomości o otaczającym świecie Z punktu widzenia społecznego gry zespołowe uczą dzieci działania w zespole, zaufania, a także przestrzegania przepisów i zasad danej gry. Gry zespołowe rozwijają samodzielność, śmiałość, zdyscyplinowanie dziecka, sztukę panowania nad swym ciałem i umysłem, co ma olbrzymie znaczenie w późniejszym życiu

Zajęcia relaksacyjne:

Bajkoterapia jest jedna z metod terapii wykorzystywana do pracy z dziećmi Jej celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu. Dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, ze dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom.Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomoc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne leki lub pierwsze dni w przedszkolu.

Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń lub pracy. Bajkoterapia to metoda nowa, genialna w swej prostocie, łatwa do nauki dla każdego, skuteczna i zyskująca coraz większa popularność na świecie Jest ważnym sposobem wspierania i oddziaływania terapeutycznego we wczesnych okresach rozwoju dziecka. Wzbogaca wiedzę dziecka o sobie i świecie w celu redukowania napięcia i budowania pozytywnego obrazu siebie i świata

Muzykoterapia jest dziedzina, która pozwala choć w małym stopniu przybliżyć dzieci do pierwotnego spokoju łącząc je z natura. Dzięki muzyce odnajdują spokój ducha i radość Muzyka towarzyszy nam od narodzin przez cale życie, mając znaczący wpływ na samopoczucie zarówno dorosłych, jak i dzieci. Często właśnie ona sprawia, ze jesteśmy weselsi, zrelaksowani i spokojniejsi. Świadomie i umiejętnie wykorzystana może przyczyniać się do wielu pozytywnych zmian w życiu i w osobowości naszych maluszków

Gry i zabawy edukacyjne poprawiają sprawność myślenia dziecka, jego pamięć i wyobraźnię Posiadamy szeroki wachlarz zabaw edukacyjnych, dzięki czemu Twój maluszek będzie zawsze z zaciekawieniem i w dobrym humorze uczestniczył w kolejnych zabawach.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies (tu link do dokumentu). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne
 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego  https://teczowyraj-bogdanowo.pl/.
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
II. Administrator danych Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis https://teczowyraj-bogdanowo.pl/. (dalej: Administrator). III. Cel zbierania danych osobowych
 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  • umożliwienia logowania do Serwisu,
  • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
  • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • prowadzenia systemu komentarzy,
  • świadczenia usług społecznościowych,
  • promocji oferty Administratora,
  • marketingu, remarketingu, afiliacji,
  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  • działań analitycznych i statystycznych,
  • windykacji należności,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP. V. Okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej). VI. Udostępnianie danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
VII. Prawa Użytkowników
 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 3. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
VIII. Pliki cookies
 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
X. Postanowienia końcowe
 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
Save settings
Cookies settings